Start Locals - Rullklubben Myggan

- Rullklubben Myggan

Sveriges nordligaste skateboardförening. Föreningen har byggt och driver skatehallen Rullhuset. Bli medlem och stöd din lokala skatepark.

Rullklubben Myggan blir ”Locals”

Skateboardföreningen Rullklubben Myggan som byggt och driver Rullhuset Skatehall blir nu ”Locals”, vilket innebär att de kommer bidra med ”Local News” till Kiruna Annonsblad. 2011 byggde Rullklubben Myggan om Centralskolans gamla gymnastikhall till ”Rullhuset Skatehall”. Föreningen fortsätter att driva hallen och Jonas Henriksson som är...