(S)-ledda regeringen skapar minst 120 nya jobb i Kiruna

Det blir minst 120 nya statliga jobb som ska ersätta avvecklingen av Radiotjänst. Lantmäteriet har i uppdrag att ta fram 50 nya jobb, Skatteverket 18 jobb och etableringen av ett Statligt servicekontor ska ge 50 årsarbeten.

– Regeringen menar allvar med att hela landet ska leva, sade den socialdemokratiske civilministern Ardalan Shekarabi (S) när han presenterade regeringens satsning i Kiruna tillsammans med bostadsminister Peter Eriksson (MP)

– Vi tror på Kiruna. Därför kommer vi att ge i uppdrag till ett antal myndigheter att förbereda denna utvidgning. Detta för att Kiruna inte ska drabbas av nedläggningen av Radiotjänst, sade Ardalan Shekarabi (S).

I Kirunapaketet  ingår:

  • förstärkning av delar av Lantmäteriets verksamhet med 50 jobb
  • etablering av ett kontor för Statens servicekontor med 50 jobb
  • utveckling av Skatteverkets verksamhet med 18 jobb

Från Kirunas sida har kommunalrådet Kristina Zakrisson (S) tidigt tagit kontakt med de egna partiföreträdarna i olika departement och krävt ersättningsjobb för de arbetstillfällen som går förlorade när Radiotjänst och TV-avgiften avvecklas. Ett krav som nu hörsammats av den (S)-ledda regeringen. Det ligger också i linje med regeringens nya regional- och lokaliseringspolitik. Med det här beslutet ökar takten med att skapa nya jobb i hela landet.

– Jag känner mig väldigt nöjd med regeringens beslut, säger kommunalrådet Kristina Zakrisson (S). Jag har känt mig trygg med dialogen med regeringen men nu finns också beslutet. Det är viktiga jobb för Kiruna.

– Vi har lagt om kursen för lokaliseringspolitiken och flyttar myndigheter från Stockholm, Ardalan Shekarabi (S) som leder regeringens arbete med utlokalisering av myndigheter från Stockholm. Statens satsning ökar den statliga servicen runt om i landet.
Om staten ska har medborgarnas förtroende måste staten också finnas ute i hela landet.

Det var på ett regeringssammanträde igår som det formella beslutet fattades om uppdragen till de tre myndigheterna.

– Det är ett av de största etableringsbesluten, konstaterade Ardalan Shekarabi.

Bostadsminister Peter Eriksson (MP) bedömde risken som relativt liten att en eventuell borgerlig regering river upp beslutet eftersom det handlar i huvudsak om nya jobb och inte utflyttning av befintliga. Närmast ska frågan beredas till nästa års budget. Satsningen på Lantmäteriet är beräknad till 180 miljoner kr över en treårsperiod, Skatteverket 25 miljoner kr per år och Statens servicekontor har en etableringskostnad på 3,5 miljoner kr. Den årliga driften för samtliga beräknas till 55 miljoner kr.

– Nu ökar vi takten med att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen. Förstärkningen av Lantmäteriets verksamhet i Kiruna kommer skapa värden för hela landet och ge många arbetstillfällen i Kiruna, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP).

Foto: Arne Lasu.

Bildtext: Civilminister Ardalan Shekarabi (S) och bostadsminister Peter Eriksson (MP) presenterade minst 120 nya statliga jobb till Kiruna som ersättning för avvecklingen av Radiotjänst.

Roger Suup (S)

Källa: www.socialdemokraternakiruna.se