Samråd röd tråd i skoterdebatt

Det rådde tämligen stor samsyn att samråd och dialog är vägen framåt när det var politikerdebatt i Folkets Hus på tisdagskvällen om friluftsfrågor (läs skoterfrågor).

– Vi måste samråda och samverka lokalt, var Mats Taavenikus (S) budskap som politikerna i stort också stod bakom.

Av debatten att döma av på tisdagskvällen handlade det mer om samtal och dialog för att gå vidare. På grund av en lucka i lagen tog länsstyrelsen tillfälligt över besluten om bl a skoterförbudsområden i vintras men sedan man justerat lagstiftningen återtog kommunerna beslutanderätten i maj månad.

Jakt- och fiskefrågorna fick en mer anonym plats på debatten. Frågorna hör hemma i riksdagen och sedan den nuvarande regeringen ändrade reglerna för småviltsjakt så att man exempelvis lokalt får börja jaga tidigare än utländska gäster så finns en acceptans för regelsystemet.

Mats Taavenikus utsträckta hand att alla intressenter från rennäring, besöksnäring, fritidsföreningarnas verksamhet m fl till kommunen nu måste sätta sig ned för att få igång en dialog och hitta samrådsformer kan vara framgångsrecept i den infekterade frågan om skoterförbudsområden och dess storlek.

– Vi måste ha en öppen debatt och samtal om frågorna, konstaterade också P G Idivuoma från Samelistu.

Roger Suup (S)

Källa: www.socialdemokraternakiruna.se