Skylt på plats

Ny skyltning till möbelhuset!

Detta inlägg finns i sin helhet på {{Falks Tryckeris}} hemsida http://100p.se/falkstryckeri