Hur jag än gör så blir det fel….

”Jag klarar inte alla krav som ställs på mig!” Frustration och desperation lyste ur ögonen hos min kompis när hon berättade om sin situation på jobbet. Hon hade varit jublande glad när hon skulle börja i företaget, det var bra lön och ett meningsfullt arbete, tyckte hon. Men nu hade all glädje försvunnit och hon var nära att säga upp sig. Vi diskuterade fram och tillbaka om hon skulle söka ett nytt jobb eller inte. Men så småningom framträdde en sak allt tydligare: Det var inte alls hennes kvalifikationer eller ambition som det var fel på. Problemet var de otydliga och motstridiga kraven som hon fick handskas med. Hur hon än gjorde så blev det fel.

Det är en massa krav som ställs på oss hela tiden. Men jag tror inte att min kompis hade blivit gladare om det inte hade funnits några krav alls. Krav lockar fram energi och ambition, de vägleder oss och ger oss ett mått på om vi har presterat bra. Detta gäller dock bara om kraven är meningsfulla och tydliga. Krav som vi inte förstår har vi väldigt svårt för.

Jag kunde inte sluta tänka på diskussionen med min kompis. I mitt jobb som energi- och klimatrådgivare pratar jag ofta om olika (lag-)krav. Inom energi och miljö finns det rätt mycket av den varan, men med efterlevnaden är det ibland ganska dåligt ställt. Nu börjar jag tror att det beror på att kraven för många inte känns meningsfulla. Och jag upplevs kanske som en kravställare, en till som bara lägger sten på bördan.

Ett konkret exempel är lagen om energideklaration. Energideklarationen ger dig information om byggnadens energianvändning. Den är bland annat till för dig som ska köpa eller hyra en bostad. Det är ägaren till fastigheten som ska låta göra en energideklaration. Tyvärr händer det ganska ofta att köparen inte efterfråga en energideklaration och säljaren vill inte lägga pengar på att låta göra en.

Det finns dock en viktig grundtanke med lagen som vi energirådgivare måste bli bättre på att förklara: Den som köper eller hyr får värdefull information om sina framtida driftkostnader. Den som säljer får ett bättre pris om den har investerat i bra energiprestanda. Och det är precis det som lagen vill åstadkomma: genom en högre efterfrågan på hus med bra energiprestanda ska energianvändning i hela fastighetsbeståndet minska på sikt. Det är vi alla betjänta av: lägre kostnader, mindre energiberoende och ett bidrag till att begränsa klimatförändringen. Så, om du ska bygga nytt eller flytta: ställ krav på att det finns en energideklaration och välj gärna ett hus med bra energiprestanda.

Min kompis sa inte upp sig. Hon ställde däremot krav på sin arbetsgivare för att få en klar och tydlig beskrivning av sina uppgifter och sin roll i företaget. När man förstår hur saker och ting hänger ihop känns allt mer meningsfullt! När jag träffade henne häromdagen var hon tillbaka, min glada väninna med leendet i ögonen.

/ Silva Herrmann
Energi- och klimatrådgivare på Lapplands Kommunalförbund