Det där med blommor och bin…

Nej då, den här krönikan ska inte handla om det som du tänkte på. För att vara helt ärligt så har jag ändå aldrig riktigt tyckt att den liknelsen är så vansinnigt hjälpsamt för att förstå det där med hur barn blir till.

Däremot är jag inne på tema jordgubbar. En sommar utan jordgubbar är ingen riktig sommar tycker jag. Och där kommer ju bina in. De har en nyckelroll för att vi ska ha mat på bordet. Ofta behövs även pollinering från flera insektsarter för att frukter ska bli mer tåliga och välformade. Det gäller till exempel jordgubbar som utan det blir deformerade. Faktiskt kommer ungefär en tredjedel av den mat och hela 90 procent av den C-vitamin som människan äter från grödor som är beroende av insektspollinering.

Alldeles nyss frågade Naturvårdsverket allmänheten i en Sifo-undersökning hur viktigt det är att det finns humlor och bin i Sverige. 91 procent svarar att det är mycket viktigt. Tyvärr är bina trots detta hotade på flera sätt. Många olika sjukdomar drabbar bina. Olika sorters giftiga bekämpningsmedel och utarmningen av deras livsmiljöer slår hårt mot framförallt vilda bin.

Växter, djur och mikroorganismer utför massor med uppgifter som vi är beroende av för vår överlevnad och välfärd. Och de gör det helt ”gratis” så som insekterna med sin pollinering: Ekosystemtjänster renar luft och vatten, mildrar översvämningar, bidrar med vatten och mat, minskar buller, reglerar det lokala klimatet, binder koldioxid och tillhandahåller förnybar energi. Många av dessa så kallade ekosystemtjänster är omöjliga att ersätta med hjälp av teknik.

Vi i Norra Norrland är faktiskt väldigt rika när det monetära värdet av eko-systemtjänster räknas! Våran region, som med konventionella mått mätt anses vara ”fattig” i förhållande till övriga regioner, är då plötsligt rikare än andra regioner. Norra Norrland fick i en studie från 2009 till exempel mer än dubbelt så höga värden för ekosystemtjänster från skog och våtmarker som övriga delar av landet.

Jag som vill ha fina jordgubbar även i framtiden har därför bestämt att jag ska bli bättre på att hjälpa naturen. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, och så här har jag tänkt:

1. Jag ska byta ut några hård besprutade grödor mot ekologiska när jag handlar. Det blir ekologisk kaffe, bananer, mejeri-produkter och potatis. Potatisen är faktiskt en av de grödor som besprutas mest i Sverige! Förresten, kaffe får gärna vara fairtrade-märkt.

2. Den miljöbästa energin är den som inte används och därför ska jag bli bättre på att stänga av allt som inte behöver vara på. Billigare blir det också!

3. Jag ska cykla mer och låta bilen vara. Bättre hälsa och en finare kropp får jag nog på köpet!

Vill du hänga med? Ju fler vi blir desto större avtryck kan vi göra. Till vår egen nytta!

/ Silva Herrmann
Energi- och klimatrådgivare på Lapplands Kommunalförbund