Kiruna får en ny mötesplats!

I dag, den 12 juni, har kommunstyrelsen tagit beslut om ett nytt kulturhus/ Folkets hus i Kiruna. Det blir Tirsén & Aili Arkitekter som tillsammans med Peab bygger huset.

Den nya byggnaden blir rationell, tydligt organiserad, lättarbetad och flexibel med verksamheten i fokus. Välbekanta material som trä och sten gör att huset inte upplevs så högtidligt – alla ska känna sig välkomna till ett hus utan ”trösklar”.

Kirunaborna kommer att känna igen sig i en fasadpanel av träspån, som liknar den som finns på Kiruna kyrka och gamla brandstationen. I kontrast till det runda stadshuset har Kulturhuset en rektangulär form som följer kvartersgränserna.

Huset har en uppglasad, publik sida mot Handelsgatan i söder och torget i väster och en mer sluten kontors- och servicesida mot norr och öster. Biblioteket ligger i bottenvåningen med glasad fasad mot Handelsgatan. Det gör att huset upplevs om levande och befolkat hela dagen. Ungdomens hus placeras närmast den planerade gymnasieskolan och grundskolan. Besökaren möts av en trevlig brasa och en gemensam reception för husets verksamheter. En trappa upp ligger de större salarna, omgivna av foajé- och restaurangytor som annonserar verksamheterna mot torget och Handelsgatan. Foajén har en stor balkong mot torget.
–Det här blir jättebra. Det är ett fantastiskt hus med fina lokaler som ligger mitt i centrum och dessutom till en vettig kostnad. Det blir en otroligt fin mötesplats för Kirunaborna! säger kommunalrådet Kristina Zakrisson.

Källa: Kiruna Kommun