Avtalen klara för åtta kvarter

Måndagen 12 juni tog kommunstyrelsen beslut om markanvisning för de två företagen Lovikka bygg AB och PAOY AB.
   –Vi är stolta och glada över att kunna erbjuda PAOY AB och Lovikka bygg AB markanvisning. Nu finns byggplaner för alla kvarter! Extra roligt är att vi har en lokal entreprenör på gamla skjutbaneområdet, säger kommunalrådet Kristina Zakrisson.

Lovikka bygg AB kommer att bygga på före detta skjutbanan och markarbetena startar redan i år. Företaget ska bygga flerbostadshus, där lägenheterna blir bostadsrätter. Det planeras för huskroppar med 3-4 våningar med cirka 45 lägenheter. Parkering kommer att lösas inom fastigheten.
–Som gammal gruvarbetarson känns det extra roligt att komma tillbaka och få vara med om allt spännande som kommer att ske de närmaste åren i Kiruna. Vi arbetar för högtryck för att kunna presentera området vi kommer bygga för Kirunaborna, och till hösten sätter vi spaden i backen, säger Magnus Rova, ägare till Lovikka bygg AB.

Det andra företaget som erbjuds att teckna markanvisningsavtal är PAOY AB. Företaget planerar att bygga hotell, handel, kontor och parkeringar på kvarter 6.
–Vi är mycket stolta över att få en markanvisning i Kiruna nya stadskärna. Vår erfarenhet som utvecklare skapar förutsättningar för innovativt nytänkande att skapa kontor, hotell och handel som ska motsvara framtidens behov.  Vi vill bidra till att bygga en stad som blir en förebild för svenskt stadsbyggande, säger bolagets ägare Patrik Oja och Alfred Ydstebo.

Bakgrund:
Kommunfullmäktige antog 2014-04-22 en utvecklingsplan för nya Kiruna. En markanvisningsprocess genomfördes september- december 2014. En extern bedömningsgrupp lämnade förslag till tilldelningsbeslut och kommunfullmäktige beslutade 2015-02-23 i enlighet med förslaget. Markanvisningsavtal för kvarter 1, 2, 3 och 10 tecknades och godkändes 2016. För kvarter 4 och 9 har LKAB kommit med en avsiktsförklaring. Kvarter 8 bebyggs av Kirunabostäder och i nuläget pågår arbetet med avtalet. Kvarter 7 ligger utanför detaljplanen för den nya stadskärnan och därför går det inte att skriva markanvisningsavtal för detta kvarter.

Nedan ett smakprov på Lovikka bygg AB:s byggnader.

DELA